Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Mocní

Moc je tu stále
a oni s ňou
vedia ako deliť čas

Pokračovanie textu »

Nový rod, časopis mladých evanjelikov – nepatrí len histórii

V septembri 2015 uplynie 90 rokov odvtedy, ako sa Sväz evanjelickej mládeže (dobový názov) stal vydavateľom časopisu Nový rod. Pripomeňme však, že časopis Nový rod s mesačnou periodicitou začal vychádzať už v roku 1921, prvé číslo vyšlo 1. septembra v Banskej Bystrici na šestnástich stranách a ako vydavateľ sa uvádzal spolok Tranoscius v Liptovskom Sv. Mikuláši.

Pokračovanie textu »

Stráž na Sione, časopis modranského evanjelického sirotinca

Od založenia časopisu Stráž na Sione uplynulo viac ako 120 rokov (začal ho vydávať v roku 1893 Pavel Zoch) a existencia periodika je spojená s modranským evanjelickým sirotincom. Časopis bol najstarším ľudovým slovenským evanjelickým periodikom, ktorý vychádzal na našom území.

 

Pokračovanie textu »

Pavel Landovský: Soukroumná vzpoura

Rozhovor s Karlem Hvížďalou

Vydalo vydavateľstvo Galén, Praha v roku 2014, počet strán 271

Pokračovanie textu »

Také dni

Slnečno, bez oblakov, zima premenená v jar. Splývajúce dni.  Svet bez energie. Ulice sú prázdne, bez signálov krokov. No nová moc sa už zrodila. Potichu. Bez veľkých giest a bilboardov. Nesieme ju na ramenách, ani o tom nevieme. Prihovára sa nám ďalší hlas. Rozpráva príbehy, ktoré sa nikdy nestali a ani nikdy nestanú. Všetci to vieme. A všetci mlčíme.

Pokračovanie textu »

Prijmime život

Vyprahnutá zem
Vyprahnuté oči
Vyprahnuté srdcia
Unavené telá

Pokračovanie textu »

Ilustračná snímka. Zdroj: Flickr

Prezentácia: tvorivé písanie

Ponúkam vám niekoľko inšpirácií na Vašej ceste tvorivosti, pri ktorých som čerpala z osobných skúseností a poznatkov z práce s našimi študentmi Katedry žurnalistiky FiF UK.

 

Pokračovanie textu »

Čas vystrieť dušu (K Vianociam 2015)

Priveľa obrazov
Priveľa odkazov
Priveľa „lajkov“
Na facebooku

Pokračovanie textu »

Sviatky pravdy

„A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“
J 14, 16 – 17

Pokračovanie textu »

Prisťahovalci

Naše mestá sa menia v divokú rieku najrozmanitejších osudov. A my si všímame viac cudzincov, prisťahovalcov či ľudí bez prístrešia. Oni a my, my a oni. Hoci sa strácajú hranice štátov, hranice v ľudských mysliach často ostávajú. Som však presvedčená, že ich životné príbehy by mohli byť aj našimi. A vo svojej ľudskej podstate aj sú.

Pokračovanie textu »


<< Predchádzajúca strana | Ďalšia strana >>