Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Večnosť

Večnosť. Rozjímajú o nej teológovia aj poéti. V ktorejsi básni som napísala, že vo večnosti budem slobodná.  Avšak večnosť – táto vzdialená veličina má občas svoje obrazy aj v realite. Dnes som zažila okamih, ktorý bol absolútne prepojený s mojou prítomnosťou, minulosťou i budúcnosťou. Cítila som ako sa Boh sklonil k mojej rozbitej duši, keď som Ho prosila o zmenu v živote.

Pokračovanie textu »

Ľudský hlas

Rozhlas. Hlas. Ľudský hlas. Hlas, ktorý sa nám prihovára. Hlas, ktorý nás prebúdza. Hlas, ktorý je dôverný, blízky, príjemný. Hlas, ktorý upokojuje a pôsobí priam ako zázračný terapeutický prostriedok. Hlas, ktorý k nám plynie a prináša informácie, odkazy, posolstvá. Hlas, ktorý nás vedie do svetov, ktoré poznáme i nepoznáme. Ľudský hlas.

Pokračovanie textu »

Pôvodná tvár

Dnes sa nechcem dotýkať vecí, ktoré nemajú tvar, trvanlivosť ani charakter. Dnes sa nechcem sýtiť pohľadom na obal, ktorý ukrýva prázdno. Dnes sa chcem dívať do neba. A popritom sa dotýkať teplej sypkej hliny, v ktorej pulzuje život.

Pokračovanie textu »

Ako vonia život

Viem ako vonia život. Sladko, korenisto. Občas trpko. A občas je bez vône. Jeho vôňa sa podobá okamihom, ktoré si ukladám v srdci. Dôkladne si vyberám. Niektoré si to zaslúžia, iné nie. No vždy rozhodne akýsi pocit pravdivosti.

Pokračovanie textu »

Leto v nás

Rozpálené cesty, levandulové záhony, tisíce vôní v povetrí. A mierne ospalé, pomalé popoludnie na terase kaviarne. Sedíme, hodnotíme svoj život a jednoducho – sme. Leto je výbornou kulisou k rozprávaniu o bytí.

Pokračovanie textu »

Vyšla publikácia o diele Evy Bachletovej

Tím zahraničných vedcov sa podujal previesť kvantitatívnu analýzu textov slovenskej spisovateľky Evy Bachletovej.Pokračovanie textu »

Keď už emócie nestačia... Poznanie z dnešných médií

Slová, slová, slová. Niekedy mám pocit, že svet sa zmenil na jedny veľké ústa, ktoré bez prestávky hovoria 24 hodín denne. Ba čo viac, rečnia, predvádzajú sa, tárajú. Hodnotné informácie sa miešajú s hlúposťami, bezvýznamnými faktami. Rozumie ešte niekto tejto spleti právd, lží, fantázií, výmyslov? A záleží vôbec na tom?

Pokračovanie textu »

Mediálne predstavy bytia a ich akceptácia spoločnosťou

Autorka sa vo svojom príspevku zamerala na mediálne, politické a spoločenské zmeny, ktoré nastali po Novembri ´89. Nové mediálne obsahy, fenomén bulváru, komercializácia reality. Spoločnosť akoby akceptovala deformované informácie a interpretácie. Médiá verejnej služby zápasia s finančným zabezpečením, ako aj serióznym napĺňaním programov vo verejnom záujme. Aký postoj zaujme teda verejnosť k prijímaným mediálnym predstavám o sebe samej?

Pokračovanie textu »

Fenomén násilia v médiách a jeho mladí konzumenti

Násilie, prezentované v médiách je novodobým fenoménom, ktorý negatívne ovplyvňuje nielen dospelého diváka, čitateľa, poslucháča, ale aj deti a mládež. Najmladšie vekové kategórie sú čoraz častejšie vystavené rôznym obrazom násilia práve z oblasti mediálnej produkcie. Autorka sa zamýšľa nad násilím v médiách a jeho mladými recipientami.

Pokračovanie textu »

Formovanie náročného publika – prežitok či nevyhnutnosť?

Počas dňa sa preklikávam pomedzi webové stránky denníkov, zisťujem novinky sveta, surfujem po ďalších a ďalších portáloch novín, magazínov, rádií, televízií, agentúr a hľadám čosi – čo má viac než informačnú hodnotu. Občas mám šťastie, občas nie. Prostredníctvom internetu mám svet na dlani. A predsa – nemám. Súvisí to asi s tým, čo, kto a kde ponúka. A najmä, aké priority pri tom volí.

Pokračovanie textu »


<< Predchádzajúca strana | Ďalšia strana >>