Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Vyšla publikácia o diele Evy Bachletovej

Tím zahraničných vedcov v zložení – Radek Čech, Ostrava (ČR), Ioan-Iovitz Popescu, Bukurešť (Rumunsko) a Gabriel Altmann, Bochum (Nemecko) sa podujal previesť kvantitatívnu analýzu textov slovenskej spisovateľky Evy Bachletovej.

Nejde tu o interpretáciu textov – ktorú každý literát realizuje inak – ale o formálne, intersubjektívne zachytenie vlastností textu. Bachletovej texty majú tú výhodu, že sú krátke, dobre štruktúrované a predstavuju dôležitý trend v slovenskej literatúre. Vysledky vyšli v týchto mesiacoch v knihe R. Čech, I.-I. Popescu, G. Altmann, Kvantitativní analýzy (nejenom) básnických textů. Olomouc: Univerzita Palackého 2104 (ISBN 978-80-244-4044-6).

Publikácia je dostupá na tejto webovej stránke.

V knihe sa analyzujú nasledovné problemy: tématická koncentrácia textu; slovné bohatstvo; aktivita/deskriptivita; Menzerathov zákon; eufónia. Postup je taký, aky sa používa v prírodných vedách: najprv sa vysloví hypotéza, ktorá sa kvantifikuje, potom sa analyzuje text a daná vlastnosť sa meria; každá vypoveď sa testuje štatisticky a výsledok testu sa zase preloží do zrozumiteľného každodenného jazyka. Všetky uvedené metódy sa už uplatnili na analýze niektorých iných jazykov.

Skutočnosť, že sa výskum venuje slovenskej literatúre, je akýmsi míľnikom nielen pre spisovateľku a publicistku Evu Bachletovú, ale dá sa dúfať, že sa podobné analýzy prevedú, ako na súčasných textoch, tak aj na vývoji slovenskej literatúry.

Keďže v zahraničí málokto číta pôvodnú slo­venskú literaturúru v slovenskom jazyku, je cesta jej vedeckej analýzy jednou z ciest pre jej propagáciu.

Gabriel Altmann

 

 

 

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval.

your_ip_is_blacklisted_by sbl.spamhaus.org

Pridajte článok na Facebook | Pridajte článok na vybrali.sme.sk