Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Mgr. Eva Bachletová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, publicistka, poétka a esejistka sa narodila 8. novembra 1969 v Bratislave. Vyštudovala na FiF UK v Bratislave, odbor žurnalistika (1991). Od apríla 2006 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre žurnalistiky FiF Univerzity Komenského v Bratislave. Bližšie informácie.

Po skončení vysokoškolského štúdia pracovala ako učiteľka, redaktorka, publicistka, odborná asistentka, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku, referentka PR.

V r. 2000 obhájila doktorandskú dizertačnú prácu Ľudové časopisy Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (1918–1938) a bola jej udelená vedecko-akademická  hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) V rokoch 2004–2006 bola členkou Rady STV.

Spravodajské, publicistické, odborné príspevky publikovala v sekulárnych aj kresťanských médiách. Publikovala a naďalej publikuje tiež poéziu, prózu. V minulosti uverejňovala články zamerané na problematiku Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku a kresťanské témy, deti a mládež, literatúru, vážnu hudbu, výtvarné umenie, históriu, ako aj na literárnu tvorbu Slovákov na Dolnej zemi žijúcich v Maďarsku, v Srbsku (Vojvodina) a Rumunsku. Desaťročia spolupracovala s týždenníkom Slovákov v Maďarsku – Ľudové noviny. Slovenský rozhlas jej odvysielal literárne pásma zamerané na literatúru Slovákov na Dolnej zemi.

V r. 1993 debutovala knižkou poetických denníkových úvah  Striptíz mojich pocitov, v r. 1994 je vyšla zbierka humoristických poviedok Štyri roky so slimákom. Prózu a poéziu publikovala v literárnych periodikách, ako aj v Ľudových novinách (Maďarsko). V posledných rokoch sa publikovala poéziu a prózu najmä v bibliofíliách Zľutovanievanie, Biela, Cesta, Voda, Svetlo, Dar, v antológii poézie Otvorené cesty, antológii prózy, poézie a satiry Keď život šplechne do očí, ako aj v Tranovskom evanjelickom kalendári, Cirkevných listoch, Evanjelickom posle spod Tatier, Ľudových novinách, Slovenskom rozhlase, Rádiu 7. Eseje, reflexie publikovala tiež v evanjelickej tlači.

V roku 2004 dala podnet k vzniku pôvodnej slovenskej opery Martin Luther, ktorú aj projektovo a mediálne manažovala. Opera mala doposiaľ 19 repríz a videlo ju viac ako 14 000 divákov na Slovensku a v Českej republike. Je spoluatorkou libreta k novej pôvodnej slovenskej duchovnej opere Kristov dotyk, ktorá bola uvedená v máji 2007, v premiére v Bratislave. Zahraničná premiéra opery odznela v júni 2007 v Chrudimi v rámci 49. ročníka Medzinárodného operného festivalu Smetanova Litomyšl. Doposiaľ bola opera uvedená sedemkrát, záznam z predstavenia opery Kristov dotyk odvysielala počas Vianoc 2007 Televízia Kežmarok.

Tvorba Evy Bachletovej  má reflexívny charakter, duchovný, filozofický a spoločenský rozmer. Literárne texty sú častou poéziou v próze. V súčasnosti naďalej tvorí a publikuje eseje, reflexie, duchovné úvahy, poéziu, ale aj humoristické poviedky s fejtónovými prvkami.

Komentáre

Komentáre pre tento článok nie sú povolené.

Pridajte článok na Facebook | Pridajte článok na vybrali.sme.sk