Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Vo večnosti slobodná

Vo večnosti slobodná je názov novej básnickej zbierky spisovateľky a publicistky Evy Bachletovej. Knižný titul je výberom z jej duchovnej poézie a autorka ho venovala 500. výročiu reformácie. Eva Bachletová sa prvýkrát čitateľom predstavuje samostatnou básnickou zbierkou z oblasti duchovnej tvorby.

Pokračovanie textu »

Dotknúť sa vlastného zrodu

Rok 2015 bol pre slovenskú verejnosť Rokom Ľudovíta Štúra. A zaiste dobrou príležitosťou pripomenúť si dielo Štúrových súputníkov. Vydavateľstvo Perfekt pripravilo v tomto kontexte pre svojich čitateľov knižný titul s názvom Štúrovci s poditulom najkrajšie básne, prózy a články.

Pokračovanie textu »

Nový rod, časopis mladých evanjelikov – nepatrí len histórii

V septembri 2015 uplynie 90 rokov odvtedy, ako sa Sväz evanjelickej mládeže (dobový názov) stal vydavateľom časopisu Nový rod. Pripomeňme však, že časopis Nový rod s mesačnou periodicitou začal vychádzať už v roku 1921, prvé číslo vyšlo 1. septembra v Banskej Bystrici na šestnástich stranách a ako vydavateľ sa uvádzal spolok Tranoscius v Liptovskom Sv. Mikuláši.

Pokračovanie textu »

Stráž na Sione, časopis modranského evanjelického sirotinca

Od založenia časopisu Stráž na Sione uplynulo viac ako 120 rokov (začal ho vydávať v roku 1893 Pavel Zoch) a existencia periodika je spojená s modranským evanjelickým sirotincom. Časopis bol najstarším ľudovým slovenským evanjelickým periodikom, ktorý vychádzal na našom území.

 

Pokračovanie textu »

Pavel Landovský: Soukroumná vzpoura

Rozhovor s Karlem Hvížďalou

Vydalo vydavateľstvo Galén, Praha v roku 2014, počet strán 271

Pokračovanie textu »

Ilustračná snímka. Zdroj: Flickr

Prezentácia: tvorivé písanie

Ponúkam vám niekoľko inšpirácií na Vašej ceste tvorivosti, pri ktorých som čerpala z osobných skúseností a poznatkov z práce s našimi študentmi Katedry žurnalistiky FiF UK.

 

Pokračovanie textu »

Vyšla publikácia o diele Evy Bachletovej

Tím zahraničných vedcov sa podujal previesť kvantitatívnu analýzu textov slovenskej spisovateľky Evy Bachletovej.Pokračovanie textu »

Keď už emócie nestačia... Poznanie z dnešných médií

Slová, slová, slová. Niekedy mám pocit, že svet sa zmenil na jedny veľké ústa, ktoré bez prestávky hovoria 24 hodín denne. Ba čo viac, rečnia, predvádzajú sa, tárajú. Hodnotné informácie sa miešajú s hlúposťami, bezvýznamnými faktami. Rozumie ešte niekto tejto spleti právd, lží, fantázií, výmyslov? A záleží vôbec na tom?

Pokračovanie textu »

Mediálne predstavy bytia a ich akceptácia spoločnosťou

Autorka sa vo svojom príspevku zamerala na mediálne, politické a spoločenské zmeny, ktoré nastali po Novembri ´89. Nové mediálne obsahy, fenomén bulváru, komercializácia reality. Spoločnosť akoby akceptovala deformované informácie a interpretácie. Médiá verejnej služby zápasia s finančným zabezpečením, ako aj serióznym napĺňaním programov vo verejnom záujme. Aký postoj zaujme teda verejnosť k prijímaným mediálnym predstavám o sebe samej?

Pokračovanie textu »

Fenomén násilia v médiách a jeho mladí konzumenti

Násilie, prezentované v médiách je novodobým fenoménom, ktorý negatívne ovplyvňuje nielen dospelého diváka, čitateľa, poslucháča, ale aj deti a mládež. Najmladšie vekové kategórie sú čoraz častejšie vystavené rôznym obrazom násilia práve z oblasti mediálnej produkcie. Autorka sa zamýšľa nad násilím v médiách a jeho mladými recipientami.

Pokračovanie textu »


Ďalšia strana >>