Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Naše a ich sny

Nedávno som bola prítomná pri rozhovore o mladých ľuďoch. Aktéri diskusie kriticky hodnotili dnešnú mládež z rôznych aspektov. Väčšina z nich tvorila strednú generáciu a napokon vysvitlo, že väčšina z nich je aj rodičmi. Avšak prostredníctvom kritiky mladých ľudí, teda aj vlastných detí, hodnotili našu prítomnosť. Zvláštne bolo však to, že takmer nikto nechcel vysloviť vlastný názor na dnešnú spoločnosť. Keďže som bola vyzvaná, aby som reagovala, mladých ľudí som sa musela zastať. Napokon už niekoľko rokov s nimi pracujem, presnejšie pôsobím ako pedagogička, a tak s mladou generáciou som v úzkom kontakte. A poviem úprimne, nechcela by som byť dnes v ich „koži“. Ich štart do dospelosti je totiž poznačený mnohými neistotami a otáznikmi.

Myslím si, že celkom dobre rozumiem mnohým postojom mladých, ich názorom či reakciám. A domnievam sa, že za „tvárou“ ľahostajnosti, drzosti, neuznávania autorít či iných extrémnych prejavov, sa dobre ukrýva aj naša minulosť. Minulosť súčasných rodičov, minulosť starých rodičov, minulosť desaťročí prežitých v totalite. Život v znovunájdenej slobode a objavenej demokracii priniesol zmeny, ktoré výrazne zasiahli do všetkých spoločenských foriem tejto krajiny. Orientovať sa v zmenách a pružne sa im prispôsobovať je náročné pre všetky generácie. A povedzme si úprimne – často aj nemožné.

Preto je zložité vysloviť jednoznačný názor na dnešnú mladú generáciu. Napokon v mnohom sa snaží kopírovať nové vzory a nové formy správania, ktoré prezentujú médiá a najmä reklama. No zároveň som presvedčená, že súčasní mladí ľudia si uvedomujú zložitú situáciu, v ktorej žijeme. A preto sa skôr orientujú na prítomnosť, chvíľkové zážitky. Možno sa boja plánovať a možno to ani nedokážu. A možno im to ani dnešná spoločenská situácia ani neumožňuje. Ale verím, že v hĺbke srdca a duše túžia mladí ľudia po rodinnom zázemí, profesijnom uplatnení a spoločenskom uznaní. Nemyslím si, že tieto túžby sú odlišné alebo výnimočné od túžby predchádzajúcich generácii. Veď je úplne prirodzené chcieť sa profesijne a spoločensky uplatniť a presadiť. A rovnako je prirodzené snažiť sa vytvoriť niečo nové, prospešné, zaujímavé. Otázka znie, či sme mladej generácii pripravili podmienky na to, aby v slobodnej a demokratickej krajine mohla spravodlivo, rovnocenne a úspešne realizovať svoje sny.

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval.

your_ip_is_blacklisted_by sbl.spamhaus.org

Pridajte článok na Facebook | Pridajte článok na vybrali.sme.sk