Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Formovanie náročného publika – prežitok či nevyhnutnosť?

Počas dňa sa preklikávam pomedzi webové stránky denníkov, zisťujem novinky sveta, surfujem po ďalších a ďalších portáloch novín, magazínov, rádií, televízií, agentúr a hľadám čosi – čo má viac než informačnú hodnotu. Občas mám šťastie, občas nie. Prostredníctvom internetu mám svet na dlani. A predsa – nemám. Súvisí to asi s tým, čo, kto a kde ponúka. A najmä, aké priority pri tom volí.

Pokračovanie textu »

Sloboda tvarov médií

Život sa zrýchlil a s ním aj naše myslenie. Informácie, ktoré ponúkajú súčasné médiá majú rozličný tvar, obsah i chuť. Stačí si naozaj vybrať. Aj to je rozmer slobody. Pribudol pre nás dlhé roky nepoznaný bulvár a tiež výrobcovia celebrít, ktoré zamestnávajú ľudské i profesionálne pozorovania. Internet nám zase otvoril cestičky, ktorými sa predierame  do inej reality. Nehmatateľnej, a predsa prameniacej z ľudskej práce. Veď napokon je to človek, ktorý vkladá rozmanité dáta do programov, ktoré sa nepretržite distribuujú virtuálnymi diaľnicami.

Pokračovanie textu »

Hodnoty prítomnosti a mladá generácia

Tlak rýchlych zmien, tlak na okamžitý výkon, tlak na okamžité uspokojenie potreby zamestnávateľa i seba – nás všetkých vyčerpáva. Sme unavení, vyčerpaní a už sa ani nedokážeme vzbúriť. Ticho sme rezignovali a naše životy nechávame unášať do nových sústav, subsystémov a jasne vymedzených zón. Netriedime dojmy ani pojmy, nehľadáme východiská, iba tvoríme akési projekty so smiešnymi víziami a hypotézami. Sme projektoví manažéri ilúzií a iluzórnych predstáv o hodnotách a pravdách.

Pokračovanie textu »

Štyri roky so slimákom

Knižka Štyri roky so slimákom vyšla v roku 1994 vo vydavateľstve Tretia vlna. 44 strán textu ponúka trinásť humoristických príbehov, ktorých hrdinami sú mladí a veční rebeli života. Knižka je veselou spomienkou na gymnaziálne lavice a prvé pokusy o dospelosť. Titul Štyri roky so slimákom ilustrovala tiež samotná autorka.

Knižka je sprístupnená na webe v plnej textovej verzii - kliknite sem (PDF). Môžete si ju stiahnuť aj v naskenovanej podobe z tejto adresy (súbor ZIP).

Pokračovanie textu »

Riadky bytia – nový knižný titul Evy Bachletovej

Knižka  je súborom esejí, reflexií a úvah, v ktorých sa autorka s čitateľmi delí o svoj pohľad na duchovný, filozofický, spoločenský kontext doby. Vyšla v polovici decembra.

 

Pokračovanie textu »

Striptíz mojich pocitov

Titul Striptíz mojich pocitov bol knižným debutom autorky. Vyšiel v roku 1993 vo vydavateľstve Tretia vlna. Na ploche 117 strán ponúka autentický denníkový záznam pocitov a postojov dospievajúceho dievčaťa. Knižku, ktorú autorka sama ilustrovala a navrhla aj jej obálku, možno charakterizovať aj ako poéziu v próze.

Titul bude sprístupnený na webe v plnej textovej verzii v lete 2012. Zatiaľ si ho môžete stiahnuť v naskenovanej podobe z tejto adresy (súbor ZIP).

Pokračovanie textu »


<< Predchádzajúca strana |