Riadky bytia
                                 Literárny web Evy Bachletovej

Ľudský život

Človek však nie je komodita, ktorá má zvyšovať zisky. Človek nemá byť cieľom, nástrojom, prostriedkom pre budovanie blahobytu iného. Človek má byť pre človeka partnerom, priateľom, spolupútnikom na pozemskej ceste do večnosti. Človek bol stvorený Bohom na Jeho obraz a Boh do človeka vdýchol dušu, živú dušu. Človek tak v sebe nesie stopu večnosti, stopu Božej moci.

Pokračovanie textu »

Túžba po múdrosti

Cesta za poznaním by nás však mala sprevádzať celý život. Mali by nás znepokojovať tušené, neznáme svety. V našich dušiach, ale aj histórii a prítomnosti ľudského bytia. Mali by sme túžiť po múdrosti, spájať vedomosti s osobnou skúsenosťou, vnútorne prežiť poznané. A dokázať aj pochybovať. O pravdách či tvrdeniach.

Pokračovanie textu »

Otcovia v našich životoch

Keď som sa stala veriacou, ťažko som si zvykala na slovo Otec. Boh ako Nebeský Otec. Ako zvláštne to znelo. Nedokázala som slovo "otec" precítiť či prijať. Nikdy som nepoznala svojich starých otcov, obaja umreli tesne pred a po mojom narodení. A vlastného otca som videla iba dvakrát.

Pokračovanie textu »

Smieme vôbec zostarnúť?

Kritéria mladosti a kritéria staroby sa v posledných desaťročiach výrazne zmenili. A zároveň sa akoby od seba oddelila forma a obsah. Forma, obal ľudského tela sa jednoducho stala vďačným predmetom farmaceutického, kozmetického a reklamného priemyslu. Hra na mladosť s nekonečnou sériou omladzujúcich prostriedkov je novodobým fenoménom.  A povedzme rovno, že v niektorých prípadoch priam posadnutosťou.

Pokračovanie textu »

Len na „jednotky“?

Na školské roky spomíname všetci. Na spolužiakov, učiteľov. Spomíname si na prvé lásky, ale aj na prvé prehry. A spomíname si na boj o pozíciu medzi kamarátmi a kamarátkami, písomky, testy, ale aj na nespravodlivé hodnotenia učiteľov.

Pokračovanie textu »

Môj august

Milujem august. Je to môj mesiac. Je zrelý, ospalý, vyrovnaný a tajomný. Je sýty vôňami zeme, sýty plodmi, ktoré Boh požehnal človeku. A aj augustové rána sú iné. Pokojné, trochu rozmazané a zároveň rozmarné.

Pokračovanie textu »

Pamiatka reformácie

Pokúsme sa predstaviť si, čo by robil Martin Luther v súčasnosti. Čo by napísal svetu dnes? Na aké dvere chrámov, modlitební či inštitúcií by musel klopať, kde by musel zverejňovať svoje učenie, aby preniklo k verejnosti? A kam všade by musel Luther ísť, aby ľuďom pripomenul, že potrebujú Boha, že potrebujú byť spasení, aby mali večný život a neboli naveky zatratení.

Pokračovanie textu »


<< Predchádzajúca strana |